Pribatutasun politika

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Identitatea: URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P (emailea ere bai)
Helbide soziala: Donostia, Plaza Bilbao nº 2 – 1º Dcha.
IFZ: B-20.881.652
Posta-helbidea: San Sebastián, Plaza Bilbao nº 2 – 1º Dcha.
e-Posta: info@urdangarinabogados.com

URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-ak, webgunearen arduraduna den aldetik, datu pertsonalak tratatzeari eta datu horien zirkulazio libreari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduak (EB) (DBEO) eta datu pertsonalak babesteko alorrean indarrean dagoen gainerako araudiak eta Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legeak xedatzen dutenaren arabera, jakinarazten dizu behar diren segurtasun-neurri tekniko eta antolaketakoak inplementatuta dauzkala sartutako datuen konfidentzialtasuna, integritatea eta erabilgarritasuna bermatu eta babesteko.

TRATAMENDUAREN HELBURUA

Soilik helburu hauetarako erabiliko dira zure datu pertsonalak:

 • Webaren erabiltzaileekin behar diren merkataritza- eta administrazio-kudeaketak egiteko.
 • Komunikazioak e-mailez, faxez, SMS edo MMS bidez, erkidego sozialen bidez edo beste edozein bide elektroniko edo fisikoz bidaltzeko, Erabiltzaileak berariaz baimendu baldin badu merkataritza-komunikazioak bide elektronikotik bidaltzea NEWSLETTER harpidetuz.
 • Kontsultei erantzuteko eta/edo Erabiltzaileak eskatutako informazioak emateko.
 • Erabiltzaileak kontratatu edo harpidetutako zerbitzu eta/edo produktuen prestazioak emateko.
 • Zure datuak erabiltzeko zurekin harremanetan jartzeko, bai bide elektronikoz bai elektronikoak ez diren bideetatik, emandako zerbitzuari duzun iritzia lortzeko, eta
 • Aldaketak, pribatutasun-politikaren garapen garrantzitsuak, lege-oharra edo cookie politika zuri jakinarazteko.
 • Perfil eta erabilgarritasunen azterketak egingo dira.
 • Bezero eta/edo hornitzaileen datuak arduradunarekin lotzen dituen kontratu-harremanaren barruan tratatuko dira, betiere indarreango legeriaren arabera beharrezkoak diren obligazio administratiboak, fiskalak, kontabilitatekoak eta laboralak betez.

Edozein unetan baliogabetu dezakezu zure baimena, “Baja” gaia duen idazki bat “Baja” a info@urdangarinabogados.com helbidera bidalita.

IGMEZen arabera, URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-ak ez du SPAM jardunbiderik egiteko; beraz, ez du merkataritza-postarik bidaltzen e-mailez aurretik Erabiltzaileak eskatu edo baimendu ez baditu. Ondorioz, emaileak jasoko dituen komunikazio guztietan, erabiltzaileak aukera du gure komunikazioak jasotzeko berariaz emandako baimena baliogabetzeko.

Zure datu pertsonalak soil-soilik deskribatutako helburuetarako tratatuko dira, legez edo errekerimendu judizialez behartuta izan ezik.

ZURE DATUEN KONTSERBATZIOA

SGurekin duzun merkataritza-harremanak irauten duen bitartean gordeko dira zure datuak, edo datuak baliogabetzeko edo aurkaratzeko edo tratamenduari mugak jartzeko duzun eskubidea gauzatzen duzun arte. Dena dela, zenbait identifikazio-datu pertsonal eta trafikoko gordeko ditugu gehienez ere 2 urtetan Epaiek eta Auzitegiek eskatuko balituzte ere, edo barne-ekintzak irekitzeko web orria behar bezala erabili ezean.

Ez zara xede izango, zure datuetan ondorioak dituzten tratamendu automatizatuetan oinarritutako erabakiei dagokienez.

TRATAMENDUAREN LEGITIMIZAZIOA

Lehen azaldutako helburuak gautzeko zuk emandako baimena da datuak tratatzeko lege-oinarria. Zure datuak jasotzerakoan dagokion laukia markatzeko unean eskatuko da baimen hori.

Eskatutako datu pertsonalak ez eman ezean edo datuak babesteko politika hau onartu ezean, ezingo zara harpidetu edo erregistratu, edo ez duzu jasoko emailearen produktu eta zerbitzuen informaziorik.

Aldeen artean aurretik kontratu-harreman bat baldin badago, aldeen artean ezarritako merkataritza-harremana aurretik izateak legitimatzen du indarreango legeriaren arabera beharrezkoak diren obligazio administratibo, fiskal, kontabilitatekok eta laboralak garatzea. Aldeen artean aurretik kontratu-harreman bat baldin badago, aldeen artean ezarritako merkataritza-harremana aurretik izateak legitimatzen du indarreango legeriaren arabera beharrezkoak diren obligazio administratibo, fiskal, kontabilitatekok eta laboralak garatzea.

KOMUNIKAZIOAK

Bidalitako edozein komunikazio URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-aren informazio-sistemetara dartutako geratuko da. Baldintza, termino eta politika hauek onartzean, Erabiltzaileak berariaz baimentzen du URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-ak jarduera eta/edo ekintza hauek egin ditzan, Erabiltzaileak aurkakorik adierazi ezean:

 • Merkataritza- eta/edo sustapen-komunikazioak bidaltzea gaitutako edozein bidetatik, Erabiltzaileei informazio emateko jarduerei, zerbitzuei, sustapenei, publizitateari, albisteei, eskaintzei jarduerarekin zerikusia duten zerbitzu eta produktuei buruz.
 • Erabiltzaileak berariaz baimendu baldin badu merkataritza-komunikazioak bide elektronikotik bidaltzea NEWSLETTER harpidetuz, komunikazio horiek bidaltzea bide elektronikoetatik Erabiltzaileei informazioa emateko jarduerei, zerbitzuei, sustapenei, publizitateari, albisteei, eskaintzei eta URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-aren gainerako zerbitzu eta produktuei buruz, betiere hasieran kontratazioaren xede izan ziren berdinei edo antzekoei buruz edo Erabiltzailearen interesekoei buruz.
 • La conservación de los datos durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables.
KOMUNIKAZIOKO BIDE OFIZIALAK

Erabiltzaileari jakinarazten zaio telefono korporatiboa, enpresaren telefono mugikorrak eta posta elektroniko korporatiboa direla enpresak bezeroekin eta beste ukitu batzuekin komunikatzeko gaitu dituen bideak.

Zuk atal honetan adierazten diren komunikazio-bideetatik ez beste batzuetatik bidaltzen baduzu informazioa, ENPRESAk ez du erantzukizunik izango bide horrek dituen segurtasun-neurriei dagokienez.

LAGAPEN EDO TRANSFERENTZIEN HARTZAILEAK

URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-ak ez du datu-lagapenik edo -komunikaziorik egiten, baldin eta prozedura judizial bat edo lege-obligazio bat betetzeko edo erabiltzailearen baimena aurretik lortzeko arrazoizko beharrik ez badago.

Bere datu pertsonalen nazioarteko transferentziarik ere ez da egiten, aurretik bere baimena izan gabe. Hala ere, kontua blokeatu edo baliogabetu ahal du enpresak, erabiltzaileak delituren bat egin duelako zantzurik baldin badago. Une honetan emaileak daukan informazioa emango da soil-soilik.

URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-ak ez ditu lagako hirugarrenei jasotako datuak, baldin eta prozedura judizial bat edo lege-obligazio bat betetzeko edo erabiltzailearen baimena aurretik lortzeko arrazoizko beharrik ez badago.

PERTSONA INTERESDUNEN ESKUBIDEAK

Erabiltzaile-interesdun zaren aldetik, eskubide hauek gauzatzea eskatu ahal duzu URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-aren aurrean, idazki bat aurkeztuz goiburuko posta-helbidera edo posta elektroniko bat bidaliz info@urdangarinabogados.com helbidera, Gai hau adierazita: “DPLO, ESKUBIDEAK GAUZATZEA”, eta zure NANaren fotokopia erantsita, edo zuzenbidean baliokidea den beste edozein bidetatik, legeak adierazten duen bezala.

Eskubideak:

 • Sartze-eskubidea: aukera ematen dio interesdunari tratamendupean dauden bere datu pertsonalei buruzko informazioa ezagutzeko eta lortzeko.
 • Zuzentzeko edo kentzeko eskubidea: akatsak zuzentzeko eta zuzenak ez diren edo osatuta ez dauden datuak aldatzeko aukera ematen du.
 • Ezerezteko eskubidea: egokiak ez diren edo gehiegizkoak diren datuak kentzeko aukera ematen du.
 • Aurkaratzeko eskubidea: bere datu pertsonalen tratamendua egin ez dadin edo bertan behera geratu dadin eskubidea du interesdunak.
 • Tratamendua mugatzea: gordetako datu pertsonalak markatzea dakar berekin, gerorako tratamendua mugatze aldera.
 • Datu-eramangarritasuna: Tratamenduaren xedeko datuak interesdunari ematea, berak beste arduradun bati eragozpenik gabe transmititu ahal izateko.
 • Banakoaren erabaki automatizaturik ez jasotzeko eskubidea (perfilak egitea barne): ondorioak dituen edo eragin garrantzitsua duen tratamendu automatizatu batean oinarritutako erabaki baten xede ez izateko eskubidea.

Erabiltzaile gisa, emandako baimena edozein unetan ukatzeko eskubidea du interesdunak. Baimena kentzeak ez du eraginik izango aipatutako baimena kendu aurretik egindako tratamenduaren zilegitasunean.

Kontroleko agintaritzaren aurrean erreklamazio bat aurkezteko eskubidea ere badu interesdunak, bere datuek babesteari dagokionez bere eskubideak urratu direla uste badu (agpd.es).

INFORMAZIO GEHIGARRIA

JASOTZEN DUGUN INFORMAZIOA

Datu hauek jasotzen ditu arduradunak:

 • Web orrian eskaintzen diren zerbitzuen bidez erabiltzaileek ematen dituztenak
 • Web orrian aurreikusten diren formularioetan sartzen direnak
 • Cookie politikan jakinarazten denaren arabera nabigazioaren esperientzia hobetzeko “cookien” bidez jasotzen diren datuak.

Derrigorrezko datuak eman nahi ezean, ezingo zaio arretari eman dagokion eskaera zehatzari. Ematen dizkiguzun datuak eta informazioa zuzenak, egungoak eta egiazkoak direla adierazten duzu. Eskatzen dizugu aldatuz gero berehala jakinarazi diezaguzula aldaketa, tratamenduan dagoen informazioa uneoro eguneratua egon dadin eta akatsik izan ez dezan.

Pribatutasun-politika honen bidez, jakinarazten dizugu webean esekita dauden argazkiak URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-aren jabetzakoak direla, adingabeenak barne. Horienak lortzeko, aurretik, guraso, tutore edo legezko ordezkarien baimena eskuratu da, adingabeak dauden zentroek horretarako egindako formularioak sinatuz.

Dena dela, adingabeen guraso, tutore edo ordezkariek, haien eskubideak gauzatzeko titularrak diren aldetik, eta betiere aurretik idatzik formalki eskatuta, adingabearen irudia ez erabiltzeko adierazi dezakete. Hala eginez gero, pixelatuta erakutsiko da irudia.

SARE SOZIALAK

Jakinarazten dizugu URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-ak parte hartu dezakeela sare sozialetan. Atal honek arautuko du sare sozialetan URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-aren orri ofizialen jarraitzaile bihurtzen diren pertsonen (eta/edo sare sozialen bidez edozein lotura edo konexio-ekintza egiten dutenen) datu-tratamendua, eta baita kasu bakoitzean dagozkion eta erabiltzaileak aurretik onartu dituen eta sare sozialekoak diren erabilera-baldintzek, pribatutasun-politikek eta sartze-araudiek ere.

URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-ak sare sozialetan duen presentzia behaz bezala administratzeko helburuarekin erabiliko ditu zure datuak, emailearen jarduera, produktu edo zerbitzuei buruzko informazioa emanez, eta baita sare sozialen araudiek uzten duten beste edozein helburutarako ere.

Debekatuta dago edukiak argitaratzea:

 • Araudi nazionalaren, komunitarioaren edo nazioartekoaren arabera ustez legez kontrakoak baldin badira edo ustez legez kontrako jarduerak egiten badituzte edo fede onaren printzipioei aurkakoak baldin badira.
 • Pertsonen oinarrizko eskubideak urratzen badituzte, sarean adeitasunik izan ezean, gure erabiltzaileengan edo hirugarrenengan iritzi negatiboak sortu ahal badituzte eta, oro har, URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-ak desegokitzat jotzen duen edozein eduki.
 • Eta oro har, legezkotasunaren, zintzotasunaren eta erantzukizunaren printzipioak, eta giza duintasunaren babesa, adingabeen babesa, ordena publikoaren babesa, bizitza pribatuaren babesa, kontsumitzailearen babesa eta jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak urratzen dituzten guztiak.

Era berean, URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-ak ahalmena du desegokiak iruditzen zaizkion edukiak kentzeko webgunetik edo sare sozial korporatibotik, aurretik abisatu gabe.

Sare sozialen bidez bidalitako komunikazioak URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-aren jabetzako artxibo batera sartuko dira, eta informazio interesgarria bidali ahal dizu.

Nolanahi ere, sare sozialen bidez informazio pertsonala bidaltzen baduzu, URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P  -ak ez du erantzukizunik izango plataforma horri aplikagarri zaizkion segurtasun-neurriei dagokienez, eta erabiltzaileak, ezagutu nahi baditu, sare horretako baldintza bereziak begiratu beharko ditu.

SEGURTASUN NEURRIAK

Konfidentzialtasunez erabiliko dira ematen dizkiguzun datuak. Emaileak neurri tekniko eta antolaketako guztiak eta behar diren babes-maila guztiak hartu ditu datuen tratamenduan segurtasuna bermatzeko eta aldatu, galdu, lapurtu, eta baimenik gabe sartu eta tratatu daitezen saihesteko, teknologiaren egoeraren eta bildutako datuen izaeraren arabera. Era berean, bermatu egiten da indarreango araudian finkatuta dauden integritate- eta segurtasun-betekizunak eta baldintzak betez tratatzen eta erregistratzen direla fitxategietan, programetan, sistemetan edo ekipo, lokal eta zentroetan.

HIZKUNTZA

Gaztelania da Pribatutasun Politika honetan aplikatu daitekeen hizkuntza. Beraz, kontraesanen bat balego beste hizkuntzetan emandako bertsioren batean, gaztelaniazko bertsioa nagusituko da.

CV BIDALTZEA

Erabiltzaileak gure web bidez bidaltzen badu bere CVa, jakinarazten diogu emandako datuak egon litezkeen hautaketa-prozesuetan parte hartu dezan tratatuko direla, eskatzailearen perfilaren analisi bat eginez Arduradunaren toki hutserako hautagai onena hautatzeko xedez. Jakinarazten dizugu hau dela prozedura ofizial bakarra zure curriculuma onartzeko. Horrenbestez, ez dira onartuko beste prozedura desberdin baten bidez bidalitako curriculumak. Datuetan aldaketarik gertatzen bada, eskatzen dizugu idatzik jakinarazi diezaguzula lehenbailehen, zure datuak behar bezala eguneratuta egon daitezen.

Datuak gehienez ere urte betez gordeko dira. Epe hori igarotakoan, kendu egingo dira datuak, eta konfidentzialtasun osoa bermatuko zaizu bai tratamenduan bai gero suntsitzerakoan. Alde horretatik, epe hori igarotakoan, eta Arduraduna hautatzeko prozesuetan parte hartzen jarraitu nahi baduzu, berriz ere zure curriculuma bidali dezazun eskatzen dizugu.

Datuak tratatu ahal izango dira eta/edo gure taldea osatzen duten enpresei komunikatu zure curriculuma gordetzen den bitartean eta lehen jakinarazitako helburu berberetarako.

ALDAKETAK PRIBATUTASUN POLITIKA HONETAN

URDURDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-ak eskubidea du politika hau aldatzeko lege edo jurisprudentzia berrietara egokitze aldera.

LEGERIA

Ondorio guztietarako, URDANGARIN ABOGADOS, S.L.P-aren eta web honetan dauden bere zerbitzu telematikoen Erabiltzaileen arteko harremanak Espainiako legeriaren eta jurisdikzioaren mende daude, eta aldeak ere bai berariaz. Alde horretatik, Gipuzkoako Epaitegi eta Auzitegiek dute eskumena haren erabilerarekin zerikusia duten gatazka guztiak erabakitzeko.